Standard OH&S 18001:2007

ISO 18001:2007

Standard OH&S 18001 (Occupational Health & Safety Assessment Series) je standard koji definiše zahteve za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu.

Implementacijom ovog standarda, preduzeće stiče poverenje zainteresovanih strana uveravajući ih da je rukovodstvo opredeljeno da ispunjava zahteve iz politike zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, da je naglasak na preventivi, a ne na korektivnim merama, da je moguće pružiti dokaze o tome da se OHSAS odnosi na celu organizaciju, a ne samo na procese za koje postoje zakonski propisi ili zone velikih rizika, i da koncepcija OHSAS-a uključuje proces stalnog poboljšavanja.

Prednosti implementacije OH&S 18001:

  • povrede na radnom mestu svodi na minimum;
  • pruža zaštitu od mogućih povreda, kako zaposlenima, tako i posetiocima;
  • doprinosi spremnosti kompanije da pravovremeno otkloni opasnost;
  • usklađuje radne procese kompanije sa zakonskim propisima;
  • poboljšava opštu sliku kompanije;
  • privlači strane ulagače;
  • uliva poverenje korisnicima/kupcima da postoji opredeljenost upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu koja se može dokazati;
  • otvara nove tržišne mogućnosti za saradnju sa velikim inostranim preduzećima čiji je jedan od osnovnih ciljeva bezbednost i zdravlje na radu.

Politika2 ISO 180012007

Preuzmite ISO 18001:2007 PDF