ISO 9001:2015

Sertifikacija ISO 9001:2015 - Sistemi menadžmenta kvalitetom

Primena standarda ISO 9001:2015 omogućava kontinualna poboljšavanja sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) i procesa organizacije. To postepeno poboljšava sposobnost operacija da zadovolje zahteve i očekivanja korisnika.

Poboljšanje sistema menadžmenta kvalitetom organizacije može da ima pozitivan uticaj na rentabilnost. Pokazivanje stvarne privrženosti kvalitetu usluga i proizvoda može da transformiše korporativnu kulturu zato što, kao rezultat, zaposleni razumeju zahteve tekućeg poboljšavanja.

ISO 9001:2015 je zasnovan na osam načela menadžmenta kvalitetom:

  • usredsređenost na korisnika,
  • liderstvo,
  • uključivanje ljudi,
  • procesni pristup,
  • sistemski pristup,
  • stalna poboljšavanja
  • donošenje odluka na osnovu činjenica i
  • odnosi sa korisnicama od uzajamne koristi.

 ISO 9001

Preuzmite ISO 9001 PDF