Senzori i rikoleri

Zaštita izloženih telefona, tableta i laptopova

Senzor

SENZOR

- Bitan sklop koji omoguæava zaštitu i punjenje izloženih telefona.Smešten je u plastično kućište koje na sebi ima dva konektora, mikroprekidač i sa strane dve led diodice.Jedan konektor sa donje strane kućišta, ostvaruje vezu sa kablom na izvlačenje a drugi konektor preko adekvatnog kabla omogućava punjenje telefona. Mikroprekidač se nalazi na sredini gornje strane kućišta, na koju se postavlja telefon. Led diodice signaliziraju prisustvo telefona na senzoru i mikroprekidaču, koji aktivira sirenu u slučaju skidanja telefona.

Rikoler

RIKOLER (Puž sa kablom na izvlačenje)

- Kabal namotan na oprugu, koja mu omogućava izvlačenje i uvlačenje u kućište, ostvaruje vezu izloženog telefona i centrale.Kućište je plastično, montira se sa donje strane nameštaja i nevidljivo je sa spoljne strane.