Najniži nivo zaštite

Zaštita izloženih telefona, tableta i laptopova

Lažan rikoler
JND2 JND2

1) Plastični panel Crne/Bele boje

2) Visina stalka: 13 ili 8cm

3) JND4 magnetski držač i stiker sa JND5 rikoler

4) Dodaci: 4kom instalacionih šrafova

JND3 JND3

1) Plastični oklop Crne/Bele boje

2) Veličina stalka: 4.5x9.5cm

3) Modul sa stikerom, JND4 rikoler

4) Dodaci: 3kom instalacionih šrafova

JND4 JND4

1) Plastični oklop Crne/Bele boje

2) ABS-a držač sa magnetom

3) Rikoler

4) 2kom stikera

JND5 JND5

 

1) Plastični oklop Crne/Bele boje

2) ABS-a držač sa magnetom

3) Rikoler

4) 2kom stikera

JND6 JND6

1) Plastični panel Crne/Bele boje

2) ABS-a držač sa magnetom veličine: cm

3) Stiker i PU telefonski kabl

4) Dodaci: instalacioni šrafovi i stikeri za instalaciju piadestala

Kuka sa bezbednosnom bravom
JNHL39P JNHL39P

Kuka sa bezbednosnom bravom sa uvlačećom podlogom

Veličina proizvoda 25 cm

Prilagodivi odvajač: EAS046

JNHL39T JNHL39T

Kuka sa bezbednosnom bravom sa uvlačećom podlogom

Veličina proizvoda 25 cm

Prilagodivi odvajač: JND 046

JNHL30U JNHL30U

U-kuka sa bravom

Boja: Crno/Bela

Dostupnost: Kuka prečnika 7mm ili manje

Za zaštitu otvorene robe postavljenu na kuku

Ova brava može biti otkačena sa JND047 ručnim odvijačem

JNHL31L JNHL31L

L-kuka sa bravom

Boja: Crvena

Dostupnost: Kuka prečnika 7mm ili manje

Za zaštitu otvorene robe postavljenu na kuku

Ova brava može biti otkačena sa JND047 ručnim odvijačem

Dodaci
JND047 JND047 Odvijač velike sile
Boja: Crna
JND046 JND046 Odvijač velike sile