JNAS2

Zaštita izloženih telefona, tableta i laptopova

JNAS2 JNAS2

Integracija sistema sa dva mikroprekidača i funkcijom punjenja telefona

1) Sa alarmnom funkcijom

2) Sa funkcijom punjenja telefona

3) Senzor sa dvostukom funkcijom zaštite

4) Sa JNCS58C2 senzorom

5) Daljinsko kontrolisanje putem IR

Opcioni funkcionalni dodaci
JNCW JNCW Sa prilagodljivom glavom (ravnom)
JNCS58C1 JNCS58C1 Senzor sa jednim mikroprekidačem sa mogućnošću punjenja
JNCS58C2 JNCS58C2

Senzor sa dva mikroprekidača sa mogućnošću punjenja

JNIR2 JNIR2 IR daljinski upravljač
Opcioni potrošni dodaci
58C 58c Stiker za JNCS58C senzor

502 & 505

tape

502 & 505 Stiker za JNCS502 I JNCS505 senzor