Standard ISO 27001:2013

ISO 27001:2004

ISO/IEC 2700:2013 je specifikacija za sistem upravljanja bezbednosti informacija (ISMS - Information Security Management System) i upravljanja kontinuitetom poslovanja (BCMC – Business Continuity Management System). Uvođenje ove norme u sve segmente poslovanja izuzetno je važno u području poslovnih aktivnosti Poslovne inteligencije. To se posebno odnosi na potpunu zaštitu naših informacionih resursa od svih vrsta sigurnosnih pretnji, a sve sa svrhom osiguranja kontinuiteta poslovnih aktivnosti, smanjenja poslovnih rizika i podizanja kvaliteta naših usluge na viši nivo..

Svrha je očuvanje pouzdanosti, integriteta i raspoloživosti informacija kroz primenu postupaka procene i obrade rizika. Tok uvođenja okarakterisan je nizom aktivnosti – od analize potreba i ciljeva, preko analize sigurnosnih zahteva povezanih sa našim poslovnim procesima, do definisanja niza internih dokumenata kojima se regulišu naši poslovni procesi.

 Politika Bezbednosti Informacija

Preuzmite ISO 27001:2013 PDF