Najveći nivo zaštite

Zaštita izloženih telefona, tableta i laptopova

Centralne jedinice

ATC centrala je namenjena za zaštitu od krađe, svih vrsta mobilnih telefona, koji su izloženi kao eksponati u prodajnim objektima. Istovremeno se izloženi telefoni pune integrisanim napajanjem koje se nalazi u centrali. Rukovanje ovom alarmnom centralom, od priključka telefona na portove, menjanja senzora i kablova za punjenje određenih telefona, resetovanja alarma i dovođenje u alarmno stanje je izuzetno prosto.Trudili smo se da određenim tehničkim rešenjima maksimalno olakšamo rad i rukovanje, prvenstveno prodavcima u objektu. Alarmna centrala se radi u varijantama:

ATC2 - zaštita i punjenje dva urđaja

ATC8 - zastita i punjenje osam uređaja

U zavisnosti od potrebe, kombinacijom ovih varijanti, može se vršiti zaštita 2,4,8,10,12,16 ili 20 telefona.

Uparivanje više centrala se vrši preko DR82 i njegova funkcija je da prihvata alarme sa svih centrala, koje su priključene na njega,i prosledi ih na displej. Maksimalni broj centrala koje ovaj uređaj može da prihvati je 4(četiri) centrale, dve ATC8 i dve ATC2.

Potpuno integrisani onlajn alarmni sistem sa LED displejom i brojačem podizanja

JNATC8

ATC8

8-portni Onlajn Alarmni Sistem sa daljinskom kontrolom

Standardna konfiguracija:

1) Ulaz za: 8 RJ Alarmni Signal

2) Izlaz za: Displej

3) Integrisano napajanje

4) Izlaz za rezervno baterijsko napajanje

5) IR daljinsko upravljanje

6) Brojač podizanja izloženih prizvoda

7) Prezentacija izloženih proizvoda

JNATC2 JNATC2

2-portni Onlajn Alarmni Sistem sa daljinskom kontrolom

Standardna konfiguracija:

1) Ulaz za: 8 RJ Alarmni Signal

2) Izlaz za: Displej

3) Integrisano napajanje

4) Izlaz za rezervno baterijsko napajanje

5) IR daljinsko upravljanje

6) Brojač podizanja izloženih prizvoda

7) Prezentacija izloženih proizvoda

Dodaci
JNDR82 DR82

DR 82

Standardna konfiguracija:

1) Služi za povezivanje više alarmnih centrala na jedan displej,

2) Koristi jedan daljinski upravljač za sve alarmne centrale koje su povezane njime

JNLED displej LED Displej
JNLR1 Recoiler

Rikoler za žive proizvode

1) Yo-Yo funkcija sa kablom dužine 1m

2) Koristi jedan te isti kabl i za punjenje telefona i za zaštitu od krađe

2) Moguć za: JNATC2, JNATC8, JNS1 senzor

JNS1 senzor

Senzor sa dvostrukim mikro prekidačem

1) Kabl od 20cm za punjenje telefona i holder

2) Moguć za: JNLR1 rikoler, JNATC2, JNATC8

3) Izlaz za napajanje telefona

JNIR1 daljinski IR daljinski upravljač
JNMT Alat Metalni alat
JNCW Kablici za punjenje telefona Različiti kablovi za punjenje telefona, tableta...

510

Stiker Samolepljiva traka za JNS1 senzor