Centralna jedinica

Zaštita svih vrsta mobilnih telefona, tablet uređaja, laptopova itd...

Centralne jedinice

ATC centrala je namenjena za zaštitu od krađe, svih vrsta mobilnih telefona, koji su izloženi kao eksponati u prodajnim objektima. Istovremeno se izloženi telefoni pune integrisanim napajanjem koje se nalazi u centrali. Rukovanje ovom alarmnom centralom, od priključka telefona na portove, menjanja senzora i kablova za punjenje određenih telefona, resetovanja alarma i dovođenje u alarmno stanje je izuzetno prosto.Trudili smo se da određenim tehničkim rešenjima maksimalno olakšamo rad i rukovanje, prvenstveno prodavcima u objektu. Alarmna centrala se radi u varijantama:

ATC2 - zaštita i punjenje dva urđaja

ATC8 - zastita i punjenje osam uređaja

U zavisnosti od potrebe, kombinacijom ovih varijanti, može se vršiti zaštita 2,4,8,10,12,16 ili 20 telefona.

Uparivanje više centrala se vrši preko DR82 i njegova funkcija je da prihvata alarme sa svih centrala, koje su priključene na njega,i prosledi ih na displej. Maksimalni broj centrala koje ovaj uređaj može da prihvati je 4(četiri) centrale, dve ATC8 i dve ATC2.

Centralna jedinica ATC 8

ATC 8

- Alarmna centrala za zaštitu 8 telefona

Centralna jedinica - ATC 2

ATC 2

- Alarmna centrala za zaštitu 2 telefona

Centralna jedinica - DR82
Centralna jedinica - DR82

DR82

- Prikuplja informacije sa četiri centrale dve ATC 8 i dve ATC2 (ulazi 1-4).

Centralna jedinica - Displej

DISPLEJ

- 3-led displeja
- Displej br. 1 pokazuje broj centrale
- Displej br.2 i 3 pokazuju broj telefona na kome je izazvan alarm

Centralna jedinica - Daljinski upravljač

DALJINSKI UPRAVLJAČ