Domaće reference

Državne institucije

  • UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE ORGANE VLADE REPUBLIKE SRBIJE– psm2200 – Access control i CCTV
  • VOJNA ŠTAMPARIJA BEOGRAD – Primion WebTime&WebAccesss system and CCTV
  • GRADSKO STANBENO BEOGRAD – Prime WebTime&WebAccess system