Sistemi zaštite

PRIMION SOFTVER - PSM2200

Softver za integraciju svih sigurnosnih sistema - komponenti

Osnovne funkcije primion softvera za upravljanje sistemima bezbednosri PSM2200

Primion softver PSM2200 ujedinjuje različite podsisteme u jedan osnovni sistem:

 • Pojednostavljuje rad i praćenje pojedinačnih komponenti
 • Ne zahteva stručno znanje za upravljanje  priključenim uređajima
 • Omogućava jedinstveno upravljanje i rad svih podsistema


PSM2200 prikazuje pojedinačno definisane alarme i poruke, u zavisnosti od zahteva korisnika:

 • Interaktivni „workflow-i“ olakšavaju pokretanje i ad-hok i automatske sekvence  događaja
 • Tekstovi, grafika sa ikonama, tabele ili bilo koja kombinacija ovih se mogu podešavati po potrebi
 • Aktivirani alarmi su precizno prikazani i slikovito istaknuti
 • Grafike „workflow-i“ i izveštaji mogu se štampati po potrebi


PSM2200 podržava korisnike:

 • Pojedinačno podesivi „workflow-i“ omugućavaju optimalno prilagođavanje zahtevima klijenta i znanju  operatera
 • Sakuplja sve neophodne informacije za jednostavnu obradu
 • Funkcije koje su relevantne za trenutno stanja sistema
 • Korisnički interfejs se mogu prilagoditi da zadovolje želje korisnika


PSM2200 upravlja povezanim komponentama:

 • Korisnički profili mogu imati različita prava, npr. svi korisnici mogu uključiti komponente, dok samo administrator može da ihisključi
 • Sistemski parametri mogu definisati različite radnje na osnovu, na primer statusa komponenti
 • Izbor interaktivnog ili automatskog načina rada


PSM2200 prati odnosno nadgleda:

 • trenutni status svih povezanih komponenti
 • sve komponente sistema upravljanja
 • obradu „workflow-a“


PSM2200 prikuplja podatke koji se odnose na:

 • Dolazne poruke, npr. Vrši selekciju važnih poruka
 • Akcije pokrenute od strane sistema
 • Interakcije korisnika


PSM2200 prosljeđuje podatke:

 • Kada se koristi kao klijent/server sistem,  primionov sigurnosni komandni centar vrši distribuciju alarma i poruka na veliki broj računara/klijenata
 • Kada se koristi kao „gateway“, npr. BACnet ili OPC, mogu se primeniti pravila u funkciji prilagođavanaj, filtriranja i pripreme podataka za  integraciju u druge sisteme