Domaće reference

Finansijske institucije

 • KOMERCIJALNA BANKA BEOGRAD 15.000 korisnika, 11 objekata – Primion WebTime&WebAccess
 • NACIONALNA ŠTEDIONICA BANKA – Primion WebAccess system
 • PROCREDIT BANK – Primion WebAccess system
 • HYPO ALPE ADRIA BANK BEOGRAD - 7 objekata – Primion WebAccess system
 • VOLKSBANK AD BEOGRAD – Primion WebAccess system
 • EFG EUROBANK BEOGRAD - 4 objekta – Primion WebAccess system
 • BANKA INTESA BEOGRAD -  68 objekata – Primion WebAccess system
 • RAIFFEISEN BANKA – Primion WebAccess system
 • METALS  BANKA – Primion WebAccesssystem
 • KBC BANKA BEOGRAD – Primion WebAccess control
 • DUNAV OSIGURANJE- 5000  korisnika, 6 objekata – T&A and Access control