Dodatna oprema

Zaštita izloženih telefona, tableta i laptopova

Dodatna oprema - Puž i holder
Dodatna oprema - Puž i holder

PUŽ I HOLDER

- Koristi se za zaštitu maketa (dummy uređaja). Uređaj je zalepljen na holder koji je vezan sajlom za puž.

Dodatna oprema - Kablovi

KABLOVI

- Kablovi za punjenje svih vrsta telefona i tablet uređaja
Dodatna oprema - Ključevi

KLJUČ

- Ključ za otključavanje senzora za žive telefone

Dodatna oprema - Daljinski alarm indikator
Dodatna oprema - Daljinski alarm indikator

DALJINSKI ALARM INDIKATOR

- Namenjen za daljinsku dojavu alarma dometa do 100m. Specijalno prilagođen za nošenje na ruci ili za pojasom. Svojom vibracijom, i svetlosnom indikacijom ,obaveštava korisnika o alarmu

Dodatna oprema - Stikeri

STIKERI

- Samolepljivi stikeri za žive i dummy telefone

Dodatna oprema - Sprej

SPREJ ZA SKIDANJE SAMOLEPLJIVIH STIKERA