Sistemi zaštite

Uopšteno

Bezbednosna tehnologija u sistemu zaštite je centralno sredstvo za integraciju

Univerzalno sistemsko rešenje u oblasti bezbednosne tehnologije
Sigurnosni sistemi postaju sve složeniji. Ovih dana, efikasna integracija je imperativ. Cilj je postizanje lake zamene komponenti, pojednostavljena razmena informacija, strukturno unificiranje i smanjenje troškova na održivoj osnovi. Primion nudi sistemska rešenja u svim granama industrije i u preduzećima svih veličina.
Sigurnosni sistemi – vrhunske performanse koristeći jedan izvor hardvera i softvera.

Šta donosi savremeni pimionov sistem za upravljanje bezbednosnim sistemima

 • Otvoreni sistem za upravljanje bezbednosnim sistemima, usmeren  ka bezbednosnim aplikacijama i zahtevima, uz vizualizaciju i obradu poruka
 • Modularna konstrukcija sa otvorenom sistemskom strukturom
 • Mogučnost podešavanja, prilagođavanja i proširenja na nivou korisnika
 • Grafički i tekstualni prikaz stanja svih povezanih sistema
 • Koncept nezavisnih drivera za povezivanje sistema drugih proizvodžača
 • Upravljanje i obrada podataka od više raznih kljenata
 • Snažan pokretač skripti
 • Mogućnosti podešavanja korisnickog interfejsa i radnih zadataka (“workflow-a”)
 • Brz, pojedinačno podesiv programski interfejs sa opštim pregledima, visestrukim grafickim prikazom, aktivnim ikonama i brzim “workflow” pravilima
 • Jedinstveno upravljanje sistemom  sa različitim hardverom od različitih proizvođača
 • Sveobuhvatan pregled sistema
 • Korisnički interfejsi najnovije generacije
 • Rad sa više monitora na jednom PC-u Multi-monitor operation
 • Brojni grafički formati
 • Integracija različitih sistema kao što su kontrola pristupa , protiv provalni istemi, protiv požarni sistemi, DVR i IP video (CCTV) sistemi i sistemi za hitnu evakuaciju
 • Upravljanje uredjajima direktno sa servera
 • Mogućnost redudantnog rada
 • SQL baza podataka
 • Nezavisnost  od operativnog sistema korišćenjem Java tehnologije
 • Podrška operatorima i sveobuhvatne operativne informacije
 • Rad na sistemu koristeći radne stanice ili koristeći kroz web browsare
 • Podrška za Web rešenja
 • “Multi processing, multi threaded” arhitektura
 • Podrška za višeprocesorske sisteme
 • In-memory baza podataka za brzu obradu velikih količina podataka
 • Moduli i interfejsi su jednostavni koliko god je to moguce
 • Korišćenje istog interfejsa u različitim  modulima pomoću opcije generičkih interfejsa


Osnovne funkcije savremene tehnologije bezbednosti predstavljaju osnov za profesionalne sisteme upravljanja bezbednošću. Hardverske bezbednosne komponente i bezbroj interfejsa čine ovu ponudu kompletnom.