ISO 14001:2015

Sertifikacija ISO 14001:2015 - Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine

Korisnici, potrošači i zainteresovane strane sve više brinu o uticaju na životnu sredinu njihovih aktivnosti, proizvoda i usluga koje koriste. Oni od kompanija očekuju da budu usaglašene sa standardima zaštite životne sredine i da u svakodnevnom radu pokažu svoju privrženost smanjivanju njihovih uticaja na životnu sredinu. To može da bude izazov, ali takođe i prilika za vas da pokažete svoju odgovornost prema životnoj sredini, da se istaknete u odnosu na konkurenciju i sadašnjim i potencijalnim korisnicima pokažete dokaz svoje privrženosti.

Koristi:

  • Delotvorno upravlja aspektima zaštite životne sredine
  • Poboljšana usaglašenost sa zakonodavstvom zaštite životne sredine
  • Sprečavanje zagađivanja
  • Minimizira korišćenja energije i resursa smanjivanjem operativnih troškova
  • Stalna poboljšavanja performansi zaštite životne sredine
  • Smanjuje rizik od kazni izbegava vođenje parnica
  • Povećano poverenje zainteresovanih strana
  • Poboljšava moral zaposlenih
  • Nove poslovne mogućnosti sa korisnicima koji su svesni zaštite životne sredine

ISO 14001

Preuzmite ISO 14001 PDF